တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ျမန္္မာစာ "ေပးစာ"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ျမန္မာစာ "ညီေနာင္ငါးဦး ျပဇာတ္"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "Around Town: Locations"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "Running Dictation"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "Pointing Game"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ သခ်ၤာ "ကြန္ပါကို သံုးၿပီး စက္ဝိုင္းေတြနဲ႕ ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးဆြဲရေအာင္"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ သိပၸံ "အပင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ လူမႈေရး "ေမာင္ေမာင္ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ "ေရႀကီးေရလွ်ံရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ "အမိေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ကာယပညာ "ေဘာလံုးပစ္ထည့္ ကစားနည္း"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ) "သစ္ကိုင္းကို အလွဆင္ျခင္း"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အႏုပညာ (ဂီတ) "ခ်စ္စရာေတာသူေလးနဲ႕ ဝက္ဝံေလး"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အႏုပညာ (ဂီတ) "အသံတို အသံျပတ္ သေကၤတ (Staccato) ကို မႈတ္ၾကစို႕"

တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အႏုပညာ (ဂီတ) "တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္း က်န္းမာျခင္း" ေတးကဗ်ာ

add_circle_outline