လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) က်င္းပျပုလုပ္

19 Feb 2020

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန့မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန့အထိ ေထာက္ၾကန္ ့ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ သင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္)ကို နွစ္သုတ္ခြဲ က်င္းပျပလုပ္ခဲ့ရာ ပထမအသုတ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ လူမႈေရး၊ စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ ့နီတိ၊ အနုပညာ (ဂီတ) ဘာသာရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ ဘဝတြက္တာကြ်မ္းက်င္စရာ၊ ကာယပညာနွင့္ အနုပညာ (ပန္းခ်ီ) ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္တန္း ဒုတိယအသုတ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျကပါသည္။

သင္တန္းတြင္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး လက္ေတြ႕သင္ျကားပို႕ခ်ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ အတူ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႕ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  ဗဟိုအဆင့္ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္ရိုးသစ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အသီးသီးအတြက္ ပို႕ခ်ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား၏ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို မတ္လ ၂၃ မွ ဧျပီ ၈ ရက္ေန့ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ခရိုင္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧျပီ ၂၀ မွ ေမ ၆ ရက္ေန့ အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္ရိုးသစ္သင္တန္းမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္ေန့မွ ၂၃ ရက္ေန႕အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာအတတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

close